Aquarius Mahatma Classes

Deze training is een enorm krachtige en buitengewoon magische reis om de ware kracht van jouw bewustzijn te leren kennen en te beheersen, het is een reis van Innerlijke Transformatie, Overvloed, Leiderschap,  Transcendentie, en naar Kosmisch Eenheidsbewustzijn. Deze reis naar Godrealisatie kent vier levels. Elk level zal in 4 weekenden gegeven worden over een tijdbestek van één jaar zodat alles goed geïntegreerd en eigen gemaakt kan worden. De volledige training bestaat dus uit een traject wat zich over 4 jaar uitspreidt.

‘The Golden Age Teachings’ is een bijzonder traject van het Aquarius tijdperk met nieuwe leringen over deze bijzondere tijd en hoe jij hier in kan staan. Omdat al de bovengenoemde aspecten aangeraakt zullen worden zal het een sterk transformerend effect hebben op jouw leven en kan jij als een Mahatma bewustzijn facilitator en leraar actief aandeel hebben in de verschuiving die deze nieuwe tijd teweeg zal brengen. Jouw aanwezigheid op aarde kan een positief effect hebben in de grote veranderingen die zullen gaan plaats vinden in de wereld, voor zowel jezelf als jouw omgeving. Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen van een ruwe steen tot een stralende universele diamant met onbeperkte kennis en volledig bewustzijn over je innerlijke kracht. In deze training deelt Senia Melchizedek zijn 30 jarige esoterische kennis over o.a. bewustzijn, magie, energie, de wet van aantrekking, wat zijn en hoe herken je beperkende overtuigingen en nog veel meer, deze training is een unieke samensmelting van esoterische kennis uit verschillende culturen waaronder de Indiase en de Tolteekse ( Tolteken staan bekend als bewustzijn meesters). De meditaties, energieoverdracht en leringen zijn samengebracht tot een magische training die volop mogelijkheden biedt, mogelijkheden die jij vanuit je hele wezen zult gaan ervaren. Tevens zijn vele teachings en meditaties die in het praktijk gebracht zullen worden wetenschappelijk onderbouwd door de Quantumfysica wat wij tevens in de training zullen gaan behandelen en laten zien.  

De nieuwetijdsteachings van het Aquarius Gouden Tijdperk zijn bedoeld om jouw bewustzijn en zelfkennis te vergroten en uiteindelijk volledige bevrijding van het innerlijke lijden te kunnen ervaren; jezelf te bevrijden van beperkingen, of beter gezegd de beperkingen van de matrix zoals we die kennen. We zijn zo geïndoctrineerd dat 95% van de mensheid dit lijden niet eens waarneemt als lijden, maar als normaal beschouwt. We zullen jou helpen en begeleiden om uiteindelijk uit de matrix van het lijden te stappen zodat jij volledige eenheid met jezelf en het universum kan ervaren, met al dat is. Dit zijn teachings voor volledige ontwaking, tot aan Godrealisatie toe. Alle vermogens van jouw eigen bewustzijn zullen aangeboord worden en deze zullen we samenbrengen met jouw innerlijke Bron/Vader/Moeder/God/de Divine. Door deze twee aspecten samen te brengen met de Gouden Tijd teachings en meditaties zal jij je als een ongelofelijk krachtig wezen gaan ontwikkelen op een ongekend niveau. 

Met deze Golden Age Teachings gaan we op een ander manier verder met de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class dan met de Mahatma Upgrades en de Mahatma Basic Teacher training. Deze laatste trainingen zijn allemaal gericht op energiewerk. Uiteraard gaat de ontwikkeling in energiewerk ook gepaard met een transformatie in bewustzijn maar dat is niet waar de focus op ligt tijdens deze trainingen. Deze bewustzijnstransformatie kan als enorm ervaren worden maar het is in wezen nog maar een kleine verschuiving. The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes is een training die zich compleet focust op het bewustzijn, waar we ons richten op het Ken U Zelf  systeem en de ontwikkeling van het ik-bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn. Om die reden is de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class de vereiste vooropleidingen om deel te kunnen nemen aan deze intense en krachtige training die gefocust is op de ontwikkeling van jouw Multi-Dimensionale bewustzijn. Tijdens de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class wordt een basis gelegd voor als jij deze Golden Age Teachings wilt gaan volgen en zal er een begin plaatsvinden in jouw bewustzijnsontwikkeling.  

In The Golden Age Teachings zal je gaan leren hoe je het nieuwetijdsbewustzijn kan inzetten met behulp van verschillende esoterische meditaties en teachings. Deze meditaties brengen innerlijke rust, balans, inzichten, versterken jouw bewustzijn en de connectie met de Bron/Vader/Moeder/God de Divine; je maakt ruimte in jouw bewustzijn om meer uit het leven te halen. Deze trainingen zijn daarom ook bedoeld voor hen die wérkelijk los willen komen van de matrix zoals wij die kennen, die van het innerlijk lijden – wat bij de tolteken bekend staat als het Ik-bewustzijn, en de stap willen maken naar het eenheidsbewustzijn waar magie mogelijk is, de volledige ontwaking ervaren. Om deze reis te kunnen maken moet je bereid zijn door de stof heen te gaan, je moet eerlijk en vanuit waarheid naar jezelf durven kijken en onvoorwaardelijke commitment kunnen tonen aan jezelf en aan de hele mensheid. Jouw inzet is allesbepalend voor jouw ontwikkeling. Uiteraard komt er het nodige huiswerk bij kijken en zal je bepaalde meditaties dagelijks in je eigen tijd moeten doen, zowel met jezelf als met oeffengroepjes. Je ontwikkelt jezelf dan op een ongekend niveau naar ontwaking en verlichting tot aan godrealisatie toe, waar het onmogelijke mogelijk wordt. Hier is moed, waarheid, kracht en doorzettingsvermogen voor nodig. 

Op deze reis naar de hoogste bewustzijn staat zal je 21 condities van ontwaking gaan ervaren. Tijdens het 4-jarige traject zal je in elk level een aantal van deze 21 punten eigen maken en gaan ervaren en leven.

De 21 condities van ontwaken zijn:

 1. Geen lijden
 2. Geen verleden, geen toekomst
 3. Geen ontevredenheid
 4. Geen angst
 5. Je niet gekwetst of beledigd voelen
 6. Niemand die controle uitoefent
 7. Geen conflict(en)
 8. Geen imago
 9. Geen storende gedachten
 10. Geen oordelen
 11. Geen dagdromen
 12. Losgekoppeld zijn van de geest
 13. Zich leeg voelen
 14. Zich volmaakt voelen
 15. Vreugde zonder oorzaak voelen
 16. Liefde zonder voorwaarden voelen
 17. Verwondering voelen
 18. Voelen dat alles automatisch gaat
 19. Voelen dat alles perfect is
 20. Innerlijke Stilte ervaren en voelen
 21. De werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is zonder verhalen

 ‘The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes’ bereiden jou voor op het Gouden Tijdperk waarin jij een pionier zal zijn voor toekomstige leraren in Multi Dimensionale Mystieke Bewustzijn en spiritualiteit. Je zet als het ware de nieuwe Goddelijke Universele Blauwdruk van het Gouden Tijdperk neer waarin jij vreugde/bliss, innerlijke vrijheid, overvloed, transcedentie, mystieke en kosmisch eenheidsbewustzijn vanuit een staat van zijn gaat ervaren op ongekend niveau. Je kan jezelf hierdoor neerzetten om de mensheid te helpen naar een hoger kosmische plan van bestaan. Wanneer je dat doet kunnen mensen jou gaan ervaren als een spiritueel leider en voorbeeld waar zij graag bij in gezelschap verkeren. Je zal mensen inspireren om precies hetzelfde te willen doen als wat jij doet en dat is precies wat we nu nodig hebben in dit tijdperk. Zo ging het in het verleden ook met de grote leermeesters van hun tijd waar wij het nu geregeld over hebben en die voor ons een groot voorbeeld zijn, zoals: Saint Germain, Sananda, Quan Yin, Buddha, Shiva, enz. Zij waren allen pioniers in hun tijd en hebben hun aandeel gehad in de verdere ontwikkeling van de wereld en de mensheid waarin wij nu staan.  

Zie hieronder een klein overzicht van The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes.  

 

Level 1 Practitioner: One Consciousness                       

weekend 1

weekend 2

weekend 3

weekend 4

Het eerste jaar ligt de focus op het innerlijke onderzoek naar het ik-bewustzijn en de ontwaking van het eenheidsbewustzijn. Tijdens het eerste level maak je een reis naar binnen om jezelf beter te leren kennen en om jouw werkelijke waarheid te kunnen zien. Je zal je bewust worden hoe jij van het ik-bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn kan gaan en gebruik kan maken van jouw innerlijke manifestatiekracht. Je wordt een meester creator van overvloed vanuit eenheidsbewustzijn. Het overvloeds bewustzijn zal in jou ontwaken en je zal leren hoe jij kan manifesteren vanuit het eenheidsbewustzijn waar vreugde, liefde, verbinding en medeleven aanwezig zijn en waar je volledig in het nu aanwezig bent. Je zult synchroniciteiten en welvaart creëren op elk niveau zoals jij het wilt en iedere vorm van overvloed volop gaan ervaren in jouw leven.  

Niets is onmogelijk. Het onmogelijke wordt mogelijk omdat het vanuit het eenheidsbewustzijn gebeurd. In dit level worden zeer krachtige en diepgaande meditaties geleerd die gepaard gaan met teachings om jezelf beter te leren kennen. Deze Level 1 Practitioner: One Consciousness  bestaat uit een traject van 4 verschillende weekenden die elk 3 dagen duurt. De inhoud van deze weekenden worden van te voren niet prijsgegeven zodat iedereen blanco en zonder enige verwachting de training instapt zodat we diepere lagen van bewustzijn kunnen aanboren en jij inzicht kan krijgen in het ik-bewustzijn. Je wordt je eigen levensregisseur en je richt je leven zo in zoals jij het wilt.

Op het moment dat jij je hebt aangemeld en de training van start gaat krijg je toegang tot een versleutelde pagina op de Lotusjoy website waar de behandelde meditaties op staan die je dagelijks kunt gebruiken voor jouw eigen transformatieproces. 

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je de Level 1 Practitioner: One Consciousness behaald * 

.

 Level 2 Master: Love Consciousness

weekend 1

weekend 2

weekend 3

weekend 4

Nadat jij de Level 1 Practitioner: One Consciousness eigen hebt gemaakt wordt het voor jou mogelijk om het tweede master level van deze bewustzijnsreis te volgen: Love Consciousness. De Love Consciousness level is iemand die in staat is om anderen vanuit een diepe staat van liefde te helpen met het transformeren van innerlijke processen. Je wordt iemand die verandering brengt in je omgeving vanuit het eenheidsbewustzijn. Alleen jouw aanwezigheid of aanraking kan dit effect al hebben. Natuurlijk kan je hierbij de nodige teachings en begeleiding geven als je dat wenst en mensen verder op weg wilt helpen. Jouw relaties zullen transformeren en een grote innerlijk leiderschap zal zich gaan ontwikkelen op Meesterlijk niveau.

Je zult de kracht en inzicht hebben om de Matrix van het leven te doorzien en beïnvloeden en nog veel meer. Jouw staat van eenheidsbewustzijn zal in dit jaar op een hogere niveau getild worden waardoor je o.a. mee vibreert in het liefdesbewustzijn. Je leert krachtige transformerende meditaties die jou diep naar binnen brengen om zo de nodige transformatie in de wereld te kunnen brengen, want alles wat zich in jou afspeelt zal naar buiten schijnen en de mensen om jou heen helpen te transformeren en ondersteunen. Ook dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen. 

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je de level van de Love Consciousness behaald * 

 

Level 3 Advanced: Universal Consciousness

weekend 1

weekend 2

weekend 3

weekend 4

Na het volgen van het tweede master level is het mogelijk om het derde advanced level: Universal Consciousness te volgen. In deze zeer intense en confronterende maar krachtige training leer je nog verder voorbij het lijden te gaan. Je transcendeert al het lijden als het ware, je stijgt er boven uit. Je leert door de illusies van afscheiding heen te kijken en je komt in een nog hogere staat van ontwaking waar afscheiding en dualiteit niet meer bestaan of ervaren worden. Je kan een bewustzijn gaan ervaren waarin je toegang kan krijgen tot andere werelden waarin jij diverse Mystieke ervaringen kan opdoen. Je begint letterlijk uit de matrix te stappen, waarbuiten volledige innerlijke vrijheid ervaren wordt; je transcendeert tot de mystieke staat van bewustzijn. Je leert tijdens dit level verschillende meditaties die jou inzichten zullen geven over het lijden en hoe deze te overstijgen vanuit een zeer hoge staat van ontwaking. De ervaring van het eenheidsbewustzijn zal dan ook vele levels omhoog schieten.

Samen met jouw innerlijke Trinity Power zullen we diepe innerlijke lagen aanboren die eerder nog niet zichtbaar voor jou waren. Jouw bewustzijn is alle ervaringen letterlijk aan het transcenderen. Ook dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen.

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je de level van de Universal Consciousness behaald *

 

Level 4 Mahatma Spiritual Teacher: Supreme Consciousness

weekend 1

weekend 2

weekend 3

weekend 4

Na het volgen van de advanced level 3 heb je toegang tot Level 4 Mahatma Spiritual Teacher: Supreme Consciousness. Mahatma betekend letterlijk Grote ziel, de ziel van de Bron/Vader/Moeder/God de Divine. Eenmaal aangekomen bij het vierde level zal je gevestigd zijn in een zeer hoge staat van kosmisch eenheidsbewustzijn met al wat leeft, je zit dan in de hoogste Mahatma Bewustzijn van de Bron. Je gaat richting godrealisatie en jouw energiefrequentie heeft een grote en positieve impact op jouw omgeving; waardoor problemen uit zichzelf oplossen, gebroken relaties herstellen uit zichzelf, enz. Uitgerust met een grote esoterische wijsheid, levend in een hogere staat van bewustzijn,  ondergedompeld in de kracht van de Bron/Vader/Moeder/God de Divine die jou 24 uur per dag ondersteund, ben je een groot voorbeeld voor de mensheid en de wereld. Je bent dus letterlijk een Mahatma Spiritual Teacher Supreme Consciousness van de nieuwe tijdperk die een groot bereik heeft om mensen te helpen en te ondersteunen. Alles wat je geleerd hebt in de vorige levels zal tijdens dit level vele malen in kracht en bewustzijn toenemen. Je kent het geheim van Godrealisatie, het geheim van alle mogelijke relaties en het innerlijke zelf, en hoe uit de Matrix te stappen.

Ook tijdens dit vierde level leer je verschillende krachtige meditaties die jou samen brengt met jouw innerlijke Bron/Vader/Moeder/God de Divine om jezelf en jouw omgeving te tillen naar een hoger niveau van bestaan. Dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen.

De inhoud van al deze weekenden worden van tevoren niet prijsgegeven zodat iedereen blanco en zonder enige verwachting de training instapt zodat we diepere lagen van bewustzijn en kracht kunnen aanboren, activeren en inzetten voor het juiste resultaat.

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je de level van de Golden Age Mahatma Spiritual Teacher Supreme Consciousness behaald * 

 

LET OP: Vooropleiding verplicht: Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class

Zonder deze vooropleiding is het niet mogelijk om deel te nemen aan deze opleiding.  

Elk traject bestaat uit 4 weekenden, het is niet mogelijk om losse weekenden te volgen aangezien elk traject een jaar opleiding is.

 

.

THE GOLDEN AGE TEACHINGS

  THE AQUARIUS MAHATMA CLASSES

Level 1 Practitioner: One Consciousness

Waar: De Rijp ( Purmerend )

Wanneer:  4, 5, 6, oktober 2019

Waar: De Rijp ( Purmerend )

Wanneer: 13, 14, 15 december 2019

Waar: Apeldoorn

Wanneer:  7, 8, 9   Februari 2020

Waar: Apeldoorn

 Wanneer: 3, 4, 5, April 2020

Investering in jezelf€ 2095,-

 Nu € 1,695,- (inclusief lunch) 

Deze jaaropleiding bestaat uit 4 lesweekenden. 

Het is niet mogelijk om losse weekenden te volgen.

Let Op: De volgende 1ste level zal pas weer starten na de zomer van 2022 

Er zijn nog 6 plaatsen vrij, vol is vol 

 

 

 

 

THE GOLDEN AGE TEACHINGS

  THE AQUARIUS MAHATMA CLASSES

                       Level 2 Master: Love Consciousness                     

Waar:  Deest 

Wanneer:  

6, 7, 8, september 2019 

1, 2, 3, november   2019

3, 4, 5, Januari 2020

6, 7, 8, Maart 2020 wordt verschoven naar

17, 18, 19 april 2020

Investering in jezelf € 2195,

 Nu € 1,795,- (inclusief lunch) 

Deze  jaaropleiding bestaat uit 4 lesweekenden.

Het is niet mogelijk om losse weekenden te volgen.

Er zijn nog 2 plaatsen vrij, vol is vol

 

.

 

“Het eenheidsbewustzijn is ons geboorterecht, het is onze natuurlijke staat van zijn. Het is niet iets bovennatuurlijks of iets heel bijzonders. We zijn deze staat van bewustzijn als iets magisch gaan zien omdat we zo ver van onszelf en onze natuur verwijderd zijn. Het denken en het lijden hebben ons hele leven overgenomen en alle gedachtes nemen we voor waarheid aan; we zijn verstrikt geraakt in onze gedachtes en doorzien de leugens en de illusie van onze gedachtes niet meer. We maken onszelf slachtoffer van onze eigen spookverhalen en beginnen te lijden; vallen in een staat van bewustzijn wat het Ik bewustzijn heet.

Tevens staan er grote veranderingen te gebeuren in de wereld waarvan we nu al het begin kunnen waarnemen.  Deze gebeurtenissen zoals oorlogen en destructie van de aarde hebben een negatieve impact op de toekomst van de mensheid en de aarde. Er zijn nu nieuwe Mahatma Spiritual Teachers Supreme Consciousness nodig om een positieve draai aan deze veranderingen te kunnen geven want de mensheid en de aarde gaan richting vernietiging als er niet op tijd bewustzijn wordt gebracht in de wereld. De komende 25 jaar zullen we voor hele grote uitdagingen komen te staan, daarom zijn deze trainingen ontwikkelt zodat wij werkelijk het verschil kunnen maken. Hiervoor is een hoger niveau van bewustzijn nodig en dienen wij in eenheidsbewustzijn te komen en zelfs hoger. Wij zijn namelijk diegene waar we op wachten. Wij maken zelf het verschil in de wereld.“  

Senia Melchizedek