Lotusjoy verandering in werkwijze.

Beste broeders en zusters,

Wij van Lotusjoy zijn druk bezig om nieuwe veranderingen te laten plaats vinden in onze organisatie en werkwijze. Gedurende een aantal jaar hebben wij op een bepaalde manier gewerkt en hebben wij gezien wat voor mensen bij Lotusjoy komen voor het volgen van trainingen en wat hun behoeftes zijn. Na vele jaren observatie hebben wij besloten om een aantal organisatorische regels te veranderen.

Twee maanden geleden hebben we een nieuwe regel doorgevoerd: ‘Wanneer men trainingen bij Lotusjoy Esoterische School wil volgen dan moet men eerst de Mahatma de Avatar van Synthese Master Class gedaan hebben. Zonder deze vooropleiding is het niet mogelijk om deel te nemen aan onze trainingen.’ Het is ons opgevallen dat wanneer mensen deze vooropleiding niet hebben gedaan en zij trainingen bij ons komen volgen, samen met anderen cursisten die deze vooropleiding wel hebben gedaan, dat er een te groot verschil in niveau merkbaar is. En dan bedoel ik zeker het niveau van frequentie en innerlijke power. Zij die deze vooropleiding wel hebben gedaan, en daarnaast wel eens een Melchizedek retraite of andere ascensie training hebben gevolgd, weten precies wat ik bedoel. Het energie en bewustzijns niveau is vele malen hoger. Wij zijn geen spiritueel centrum maar een esoterische school voor innerlijke meesterschap en wij willen onze focus sterk houden en ons op meesterschap blijven richten.
Na het volgen van de Mahatma de Avatar van Synthese Master Class heeft men ook een integratie tijd nodig van minimaal 5 tot 8 weken voordat men verder kan met de vervolgtrainingen. Eerder werd deze integratietijd aangeraden, nu word dit een must omdat de energie steeds sterker word. Deze integratie is nodig omdat er na deze training ontzettend veel gebeurd en veranderd in je leven. Zoals ik al eerder aangaf, we willen onze kracht en focus sterk houden. Als je na de eerste training, de Mahatma de Avatar van Synthese Master Class, gelijk door zou gaan dan integreer je de stof niet goed. Dat maakt het op zijn beurt lastig om de vervolg trainingen te volgen. De trainingen zijn namelijk allemaal gericht op praktijk werk waar ook de nodige oefening bij hoort, dit heet Innerlijke meesterschap. Uit ervaring weten wij dat 99% niet voldoende discipline heeft om hun huiswerk te doen en zo het geleerde te laten integreren. Als men dan ook nog eens snel de master upgrades en andere trainingen wil volgen dan wil men vaak te snel gaan in het proces. Wij letten er heel goed op dat juist dat niet gebeurd want we willen meesters creëren en geen studenten, dus zullen we de mensen op de juiste wijze moeten assisteren op hun pad van meesterschap.

De Mahatma de Avatar van Synthese is het volledige spectrum van De Bron; het vertegenwoordigd alle stralen. De opgestegen meester van Het Witte Broederschap zijn het collectief bewustzijn van deze stralen. Elke straal staat voor bepaalde eigenschappen die men in het leven eigen moet maken. Er zijn stralen voor religie, esoterie, kunst, leiderschap, wilskracht, zuiverheid, geduld, zelfkennis, respect, wetenschap, dienstbaarheid, compassie, enz. De kunst is om alle stralen, oftewel de eigenschappen ervan, eigen te maken en er meester over te worden. Dit gebeurd niet in 4 dagen of in een week, hier gaat tijd overheen. Je bewandeld het pad van Meesterschap en dat gaat met vallen en opstaan. Daarom is deze training ook zo belangrijk als vooropleiding zodat hier een start mee gemaakt kan worden. De Antakarana, oftewel de regenboogbrug, waarin alle stralen zitten wordt namelijk geactiveerd in deze eerste training. De Antakarana is ongeveer 15 tot 17 meter breed dus jij bent dan de energie en niet slechts een doorgeefluik.
In de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen gezien die spraken over hoe ver ze wel niet waren in hun ontwikkeling en hoeveel opleidingen en cursussen en ze wel niet hadden gedaan en verschillende meestergraden hadden gehaald . Ze praatten over eenheid, liefde en respect voor je medemens maar konden dat in de praktijk niet waar maken. Daarom willen wij van Lotusjoy de mensen assisteren op de juiste wijze, de esoterische wijze.

Ook wil ik nog even ingaan op de term esoterie omdat velen dit niet goed begrijpen. Esoterie betekend geheime kennis. Lotusjoy is een esoterische school die kennis geeft over de geheime leer van het occulte. Er wordt namelijk gewerkt met energie, oproepingen van bijvoorbeeld de opgestegen meesters en engelen en daarnaast houden we ons bezig met het ontwikkelen van onze paranormale vermogens zoals o.a. helderziendheid, telekinese en astraal reizen. Wat ook heel belangrijk is is het emotioneel lichaamswerk en ascensie werk.
Onze esoterische school Lotusjoy is dus heel breed met de leerstof. Dit is nodig omdat men het geheim van het universum niet kan kennen als men zichzelf niet kent. De esoterische basis regel is namelijk: Ken uzelf. Jezelf leren kennen is niet zomaar gedaan. Het is een levenstocht waar je je hele leven over doet. Zelfs na 30 jaar onderricht blijf je een leerling van het leven maar bewandel je het pad wel vanuit meesterschap. Het pad bewandelen vanuit meesterschap houdt in dat je scherp moet zijn, niet in slachtofferschap moet vallen, niet van veronderstellingen uit moet gaan en altijd gefocust moet zijn. Als je een misstap begaat dan corrigeer je jezelf meteen, dit gaat met vallen en opstaan. Men dient onberispelijk te zijn in zijn of haar leven, niet alles zomaar aannemen of in aannames leven, altijd alert en afgestemd zijn op je omgeving, gedisciplineerd, sterk en liefdevol zijn en natuurlijk leven met de nodige humor.
Het betekend niet dat je geen fouten kan of mag maken. Want ook ik heb wel eens fouten gemaakt en ik maak ze nog steeds, maar nu wel vanuit onberispelijkheid. Als jij altijd je best doet dan kan je jezelf ook nooit wat kwalijk nemen. Als je een fout maakt dan is de lading daarvan dus ook niet zo groot dan wanneer het een fout geweest was vanuit naïviteit of gemakzucht. Doe daarom altijd je best, haal alles uit jezelf en wees serieus op je pad. We zijn allemaal leerlingen van het leven. Zelfs als je duizend jaar oud zou worden zou je gewoon doorleren. Denk nooit dat je er al bent want dat is de illusie van het ego die jou het idee geeft dat je al klaar bent. Hier ben je pas klaar wanneer je geascendeerd bent naar het volgende niveau van bestaan en dan leer je op een andere niveau verder.

Ook gaat er het een en ander veranderen voor de teachers van Lotusjoy. Inmiddels hebben we al heel wat teachers opgeleid waarvan een kleine kwart les wil geven (velen kiezen er voor om geen les te geven maar om meesterschap verder te integreren). Ten eerste zullen er wat veranderingen komen voor een aantal trainingen. 
Verder komt er een verandering in het criterium om op de teacher lijst van Lotusjoy.nl te staan. Zij die aangeschreven staan als teacher zullen ook de nodige jaarlijkse bijscholing bij ons moeten doen. Als men zeker 1 jaar niks meer bij ons heeft gedaan dan worden deze teachers verwijderd van de lijst. Het is voor ons namelijk niet langer zinvol om deze personen op de teachers lijst te hebben staan omdat wij de aangeboden trainingen up to date willen houden, net als de teachers die les geven. Wij streven naar gelijkheid en meesterschap en we willen de mensen die hard aan zichzelf werken ook de ruimte geven om op onze website te staan. Zo weten de mensen die opzoek zijn naar teachers van Lotusjoy wie werkelijk erkend is en wie niet. Het is een verantwoordelijkheid die men moet nemen om kwaliteit te kunnen bieden. Dit vinden wij niet meer dan logisch.
De teachers hebben zelf ook een keuze en verantwoordelijkheid te dragen om zichzelf te laten bijscholen. Het is dan ook aan hen de keuze of zij zich willen laten bijscholen en of men op de hoogte wil zijn van de veranderingen die plaats vinden in de kosmos en bij Lotusjoy. Want Lotusjoy veranderd steeds mee met de universele energieën. Wij nemen de verantwoordelijkheid om deze bijscholing aan te bieden en hier doen wij ook de nodige moeite voor. Jaarlijks is er de Mahatma de Avatar van Synthese Masters & Teachers bijeenkomst. Deze training word maanden ruim van te voren aangekondigd zodat men alle tijd heeft om voorbereidingen te treffen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de teacher.

Er zijn dus aardig wat veranderingen gaande bij Lotusjoy. We hebben de keus gemaakt om op deze manier te werk te gaan omdat wij van Lotusjoy ons willen richten op de mensen die werkelijk aan zichzelf willen werken en de esoterische kennis willen leren en eigen maken. Een van mijn leraren zei ooit eens: “Richt je aandacht en energie op hen die het verdienen en niet op degene die het nodig hebben. Zij die het verdienen werken er hard voor, zij die het nodig hebben doen dat niet want zij hebben altijd wel iets nodig. Zij worden de shophoppers genoemd en gaan van training naar training. Dus focus je energie op hen die het verdienen en je zult meesters creëren. Want meesters creëren meesters en geen studenten.”

Wensen voor diepe vrede.

Senia Melchizedek