Ascensie Master Class

 Voor al onze trainingen is een vooropleiding vereist, dat is minimaal de  Mahatma de Avatar van Synthese Basic Healer Class  of  de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class. Zonder deze vooropleiding gedaan te hebben is het niet mogelijk om deel te nemen of aan te melden voor andere trainingen  van Lotusjoy, tevens zijn de Ascensie Master Class trainingen naast de Mahatma Avatar upgrades extra verdiepingen voor de Mahatma de Avatar van Synthese Basic & Master Healer Class.

 

 

 

 

FAMILIE KARMA

ASCENSIE MASTER CLASS

In deze 1 daagse ‘Ascensie Master Class DNA familie Super Clearing en Upgrade & Familie karma verwijdering’ gaan we intensief in op het opschonen van je familie lijnen in zowel je DNA/RNA als in je karma lijn. We gaan 7 generaties terug van zowel de kant van je moeder als je vader. We schonen zoveel mogelijk stukken op wat ons in de huidige generatielijn zal helpen om verlichting te brengen en oude lasten op te lossen.

Daarnaast zal er een intensieve familie DNA opschoning gegeven worden waar we de nodige DNA stukken gaan helen die gebroken zijn of verstoord.

Deze intensieve healing dag zal er voor zorgen dat jij de oude lasten van vorige generaties van je familie karma niet meer hoeft te dragen. Het extra effect daarnaast is uiteraard dat de volgende generatie verlost zal zijn van de oude familie lasten en er een frisse en nieuwe start gemaakt kan worden.

Daarnaast zullen we op het einde een zeer intense voorouders healing laten plaatsvinden wat zeer intensief is wat 7 generaties terug gaat, neem hiervoor als je het hebt fotos mee van je familie leden die zijn overleden zoals opa, overgroot oma enz.  mocht je deze niet hebben dan is het voldoende om hun namen op te schrijven en aan ze te denken tijdens deze voorouder healing.

Deze training wordt gegeven door Senia Melchizedek, die gespecialiseerd is in o.a. in het verwijderen van oude karma wat van generatie op generatie wordt doorgegeven zoals: vloeken, familie maskers, armoede, misvormde cellen enz.

 

Inhoud en opschoning van de training:

Van zowel de kant van moeder als vader, 7 generaties van elk.

Armoede

Slachtofferschap

Geestelijke mishandeling

Familie maskers

Misbruik

Geestelijke en lichamelijke overleving

Energetische vloeken

Doorgeven van generatie op generatie van misvormde zaad cellen wat misvormde kinderen als gevolg heeft.

Helen van de volledig DNA structuur en strengen (gebroken DNA wordt weer geheeld)

Voorouders healing 

.

Waar: De Rijp

Wanneer:  19 augustus

Investering in jezelf: € 125,- voor een dag (inclusief lunch) 

 

LET OP:  Vooropleiding verplicht, minimaal de Mahatma Avatar van Synthese Basic Healer Class. 

 

 

 

AWAKENING TRANSFORMATION MASTER CLASS

De Awakening transformatie Master Class is een diepe innerlijke reis naar bewustwording en groei en is een verdiepingstraining die afgeleid is van de Golden Age Teachings. Tijdens deze classes zullen er de nodige bewustzijns-, neveninitiaties & teachings gedeeld worden die een extra ondersteuning bieden in jouw proces van bewustzijn en groei.

Door het contact met jezelf te herstellen, kan je jouw eigen persoonlijke kracht aanboren zodat je een leven kunt leiden in liefde, mededogen, verbinding, rust en eenheidsbewustzijn.

De Awakening transformatie processen (Ontwaken in Eenheid proces) is een ééndaagse bewustzijnstraining waar bij elke Awakening Transformatie Master Class een ander thema aan bod komt. Deze thema’s verschillen van liefde, angsten, afwijzing, acceptatie, armoedebewustzijn, het innerlijke kind, seks, tot aan verslavingen, enz. De teachings zijn eindeloos breed en het zijn allemaal onderwerpen waar ieder mens mee te maken heeft en kampt. Veel van deze onderwerpen zijn in het dagelijkse leven taboe, er wordt niet of nauwelijks over gesproken. Tijdens deze Awakening Transformatie Master Classes maken we deze thema’s bespreekbaar om het zogenaamde energetische trauma -de lading- op te lossen door gebruik te maken van eeuwenoude technieken. Deze zeer krachtige technieken werken diep door in het cellulair systeem, het bewustzijn tot aan het zielsniveau. Het zal een positieve impact hebben op jouw hele systeem maar ook op jouw omgeving.

Na elke Awakening Transformatie Master Class volgt een Deepening Master Class waarin we hetzelfde thema behandelen maar deze keer nog dieper gaan en bepaalde oeroude transformatieprocessen gaan doen om de overgebleven lading van het desbetreffende thema te transformeren en te verlichten.

Deze Awakening Transformatie Master Class is eenvoudigweg ontworpen om iemand te helpen voorbij zijn beperkingen en structuren van “de mind” (denkgeest) te komen.                                                                                                                 

Wij mensen identificeren onszelf en onze omgeving via onze mind; wij denken dat wij onze mind zijn terwijl dat absoluut niet het geval is. Wanneer we onze ervaring filteren door de eerder opgedane conditioneringen leven we in feite niet werkelijk, maar bestaan slechts. We overleven alleen maar, proberen over alles macht te krijgen door het in een hokje te stoppen, een verhaal aan te koppelen; we leven in een grote illusie. Het doel van het leven is kortweg te leven; het leven met vol bewustzijn te ervaren zonder de sluiers en opgelegde overtuigingen er om heen, de werkelijkheid ervaren zoals die echt is, volledig in waarheid, waar de natuurlijke staat van de zintuigen levendig zijn, het hart open is in directe ervaring met het eenheidsbewustzijn.                                                                                                

Het proces zal gebruik maken van verschillende teachings, het is daarom ook geen dagcursus om zomaar even voor de leuk te volgen. Wanneer je deze Master Classes met de juiste inzet en intentie volgt zal het je helpen meer inzicht te krijgen in jezelf en jouw relaties. Het zal je laten zien hoe het is om buiten het gebied van de mind te leven. Deze classes zijn onderdeel van een diepgaande reis naar bewustwording en groei die niet gedaan kan worden zonder de nodige commitment en bereidheid om jezelf onder ogen te komen.

De teachings worden tevens ondersteunt met de Heilige drie-eenheidsblessing waardoor je veel dieper kunt gaan dan anders. Dit alles is een zeer heilig geleid proces dat z’n hoogtepunt heeft in de overdracht van een zeer speciale Divine, Serafijn en Melchizedek blessing. Wat deze drie-eenheidsblessing, de Trinity blessing, uniek maakt is dat het rechtstreeks van de hoogste orde komt. Het is een directe overdracht van het Goddelijke aan de ontvanger, met als enige doel de ontvanger in een staat van Eenheid en Ontwaking te brengen, dezelfde staat die heiligen, wijzen en mystici over de hele wereld genieten.

Thema van deze training: wordt nog bekend gemaakt

Waar: De Rijp

Wanneer: 14 oktober

Tijden: 09.00 uur tot +- 16.30 uur

Investering in jezelf: € 125,- voor een dag (inclusief lunch) 

.

LET OP:  Vooropleiding verplicht, minimaal de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class. 

Tevens krijgen de cursisten die de Golden Age Teachings opleiding volgen voorrang op deze Awakening en Deepening Transformatie Classes omdat het een enorme verdieping brengt, alleen als er voldoende plaatsen vrij zijn is het mogelijk om deze Awakening en Deepening Transformatie Classes te volgen als je de Golden Age opleiding niet volgt.

 

 

DEEPENING TRANSFORMATION MASTER CLASS 

Tijdens deze Deepening Transformatie Master Classes gaan we verder met het thema waarmee we in de Awakening Transformatie Master Class gestart zijn. Tijdens deze eendaagse gaan we aan de slag met de laatste hardnekkig resten die niet uit ons systeem zijn verwijderd tijdens de Awakening Transformatie Master Class. Om dit te bewerkstelligen gaan we een nog dieper proces op gang brengen waardoor je de nodige verlichting van de lading op het thema zult gaan ervaren.

Dit deepening proces stopt niet aan het einde van de dag maar zal +- 7 weken doorwerken. Het is een automatisch verwerkingsproces waar jijzelf niet zoveel bewust meer voor hoeft te doen aangezien je tijdens de Awakening Transformatie Master Class en de Deepening Tranformatie Master Class al het nodige transformatie werk en bewuste verwerking hebt gedaan. Het enige wat dit proces van jou verlangt is dat je tijdens die 7 weken vanuit waarheid kijkt en met bewustzijn aanwezig bent, het proces aanschouwt zonder oordeel.

Het is daarom ook absoluut aan te raden om de Awakening Transformatie Master Class altijd op te volgen met de opvolgende en aansluitende Deepening Transformatie Master Class waarin hetzelfde thema behandeld wordt.

 

                                                      Thema van deze training is hetzelfde als die van de Awakening Transformation Master Class                                              

.

Wat brengt het je?

 

Bij elke thema kom je steeds dichter bij jezelf en het brengt je:

 

* Vreugde & Liefde

* Ervaart meer verbinding met de Bron

* In resonantie leven met het universum

* Mededogen kunnen voelen voor zowel jezelf als anderen

* Diepe innerlijke rust kunnen ervaren op het behandelde thema

* Bewustwording en groei

* Overvloed in alles in wat jij denkt nodig te hebben

* Goede en liefdevolle relaties

* Een diepere verbinding met jezelf en jouw omgeving

* Voortschrijdend inzicht in jezelf; zelfacceptatie

* Groei op het vlak van gezondheid en werk

* Contact met je hogere bewustzijn

* En nog veel meer

.

Waar: De Rijp

Wanneer:  4 november

Tijden: 09.00 uur tot +- 16.30 uur

Investering in jezelf: € 125,- voor een dag (inclusief lunch) 

.

LET OP:  Vooropleiding verplicht, minimaal de Mahatma Avatar van Synthese Master Healer Class. 

Tevens krijgen de cursisten die de Golden Age Teachings opleiding volgen voorrang op deze Awakening en Deepening Transformatie Classes omdat het een enorme verdieping brengt, alleen als er voldoende plaatsen vrij zijn is het mogelijk om deze Awakening en Deepening Transformatie Classes te volgen als je de Golden Age opleiding niet volgt.